Новини

20.12.2010

Маслодайни култури и растителни масла пред ново поскъпване


Възходящият тренд на пазарите на маслодайни земеделски култури и растителни масла продължи да бъде актуален през последните седмици както при договорите с физическа доставка, така и на фючърсните пазари в Европа и САЩ.

Най-позитивни останаха настроенията при купувачите на рапица и рапични масла, при които суровини ставаме свидетели на задълбочаване на неравновесието между търсене и предлагане. В резултат на това котировките на рапичното семе с доставка през февруари 2011 г. ескалираха над 470 евро/тон на стоковата борса Euronext, анализира Васил Василев, инвестиционен мениджър в Карол Финанс и търговски директор на Агро Тера Север.

Силното търсене на рапично семе и ограниченото му предлагане през тази стопанска година доведе до кумулативен ръст на цената на маслодайната култура от над 50% от началото на кампанията през лятото на 2010 г., като само през последните три седмици регистрираният ценови ръст достигна 15%.

Основната причина за бързо нарастващото търсене се корени в биогоривната индустрия на ЕС, която през последните три години изживява истински разцвет. Постоянното включване на нови мощности за производство на биодизел доведе до увеличаване на общия производствен капацитет в ЕС от 16 млн. тона през 2008 г. до над 22 млн. тона през 2010 г., което представлява повече от 35% ръст само за последните 24 месеца.

Голям процент от мощностите към момента не са натоварени поради суровинната необезпеченост на заводите, с оглед на което производителите стават все по-агресивни в покупките на рапица и рапични масла.

Фактът, че към средата на 2010 г. едва около 45% от наличните мощности за производство на биодизел в ЕС са ефективно натоварени, предполага запазване на позитивния ценови тренд при рапицата и нейните производни и през следващите месеци до началото на прибирането на реколта 2011-та.

В подкрепа на тези очаквания са и високите цени на конвенционалните горива, което позволява по-нататъшно повишаване на цените на биогоривата през следващите месеци. Отчетливо се наблюдава засилена активност от страна на заводите-потребители на рапично семе в България, Германия и Австрия - основните пазари за рапицата, произведена в България и Румъния.

Цена на рапица за периода: декември 2007 г. - декември 2010 г. * Източник: Euronext

Пазарът на слънчогледово семе и масла през ноември изживя едно от най-резките си повишения, в резултат, на което цените на слънчогледовото семе на пазарите в ЕС достигнаха нива над 480 евро/тон. Силният ценови ръст, в комбинация с поскъпването на щатския долар, поохлади търсенето през последните три седмици и съответно забави ръста на цените.

В момента слънчогледовото семе с доставка през март 2011 г. на стоковите пазари в Будапеща се търгува на 490 евро/тон или на най-високото си ниво за последните три години.

Пазарите на слънчоглед в Черноморския регион сега се ръководят основно от местни и регионални фактори, сред които основният е очакваното отваряне на турския пазар за внос на слънчогледово семе след януари 2011г. По данни на вносители от Турция, към момента приблизително 150 хил. тона от очакваните за внос в страната 650 хил. тона са вече договорени с износители от България и Украйна.

Износът за Турция реално ще се активизира след края на януари 2011г., което несъмнено ще раздвижи пазара на слънчогледово семе през следващото тримесечие и ще доведе до нов ръст на цените на българския пазар.

Очакванията ни са през първото тримесечие на 2011 г. възходящият тренд на маслодайния комплекс да продължи да бъде подкрепян от агресивни покупки от страна на потребителите, инвеститорите и спекулантите на пазарите в ЕС и САЩ, в резултат на което цените да достигнат рекордните стойности които отчетоха в началото на 2008 г.

Автор: Васил Василев, инвестиционен мениджър в Карол Финанс и търговски директор на Агро Тера Север