Новини

20.05.2011

„Агро Тера Север” АД стана член на БАТЗФ


„Агро Тера Север” АД беше прието за пълноправен член на Българската Асоциация на Търговците на Зърно и Фуражи (БАТЗФ) на 20.05.2011 г. За включването на „Агро Тера Север” в БАТЗФ писмени препоръки предоставиха три мултинационални компании, които са сред учредителите на асоциацията – „Гленкор Грейн”, „Каргил” и „Тьопфер".

 

БАТЗФ е създадена като обединение с нестопанска цел, защитаващо интересите на своите членове и работещо съвместно с централните и местни органи на управление в страната за развитието на вътрешния зърнен пазар. Учредители на асоциацията са няколко от водещите износители на земеделски стоки в България. Пълноправните членове на БАТЗФ към момента са 10 компании, чиято търговска дейност генерира общ годишен оборот превишаващ 500 млн. лв.

 

"Агро Тера Север" АД стартира своята търговска дейност със земеделски стоки, семена и торове през 2009 г., като през миналата година успя да се нареди сред водещите търговци със зърно в област Видин. Дружеството има амбиции да се превърне в голям износител на земеделска продукция в следващите няколко години, използвайки ефективно възможностите, които предоставя речния транспортен коридор по р.Дунав.