Новини

30.05.2009

Дружество на „Адванс Екуити Холдинг” купува нови селскостопански машини


Дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” дружество „Агро Тера Север” АД сключи договор за финансов лизинг на селскостопански машини на стойност (лизингова цена) от 1.26 млн.лв. Лизингът е със срок от 5 години като лизингодател е „УниКредит Лизинг” АД. „Адванс Екуити Холдинг” АД, собственик на 90% от капитала на „Агро Тера Север” АД, е поръчител по договора за финансов лизинг. Финансирането е във връзка с договор за придобиване на нови трактори, ремаркета, сеялки, плугове и друга селскостопанска техника, подписан през март тази година между „Агро Тера Север” и фирмата вносител на машините, чиято обща стойност е 2.22 млн.лв. За останалата част от стойността на покупката ще бъде сключен нов договор за лизингово финансиране, съобразно сроковете на доставките.

Новите машини ще бъдат използвани за собствената селскостопанска дейност на „Агро Тера Север”, която дружеството започна в началото на 2008 г. През 2007 г. дейността на „Агро Тера Север” бе съсредоточена изцяло във финансиране на дъщерното му предприятие „Ремусс” ООД, което бе придобито в края на 2006 г. „Ремусс” ООД обработва земеделски земи в региона на гр. Враца. За отчетната 2007 г. нетният консолидиран финансов резултат на „Агро Тера Север” възлиза на 481 хил.лв. при размер от 1.54 млн.лв. на консолидираните нетни приходи от продажби.

За стопанския период 2007-2008 г. „Агро Тера Север” е арендовало над 15 000 дка земеделски площи в Северозападна България. От своя страна дъщерното предприятие „Ремусс” обработва над 20 000 дка земя в същия регион. Заедно с това „Ремусс” е в процес на изграждане на собствена зърнобаза от силози, която се очаква да бъде въведена в експлоатация през втората половина на годината. „Ремусс” планира и закупуването на нови комбайни и допълнителен инвентар през текущата стопанска година.