Новини

15.11.2011

„Ремусс“ ООД получи от НСЗ удостоверение за търговия със зърно


На 07.11.2011 г. „Ремусс" ООД, дъщерно дружество на „Агро Тера Север“ АД, получи от НСЗ удостоверение за търговия със зърно.

Документът е издаден на основание чл. 24 от Закона за съхранение и търговия със зърно и чл. 6 от Наредба 40 от 15.09.2003 г. на МЗХ. Удостоверението дава възможност на компанията да стартира търговска дейност със зърнени и маслодайни култури, която ще е спомагателна към извършваната до момента дейност.

„Агро Тера Север“ АД получи удостоверение за търговец на зърно на 17.08.2009г., с което дружеството стартира активна търговска дейност. През настоящата 2011 г. приходите от нея превишават приходите от основната дейност до момента, свързана със земеделско производство на пшеница, царевица, рапица и слънчоглед.