Новини

03.04.2012

На 29 и 30 март се проведе конференция, организирана от Карол, на тема „Изкуството да хеджираш или как да се предпазим от рисковете в земеделския бизнес”


Сред лекторите на срещата бяха Търговският Директор на „Агро Тера Север“ АД г-н Васил Василев и брокерът Международни Пазари в Карол г-н Калин Йорданов.

На конференцията бяха разисквани интересни теми за земеделския бизнес, сред които: предстоящото създаване на фючърсен контракт за зърно за страните от Черноморския басейн, използването на финансови инструменти за хеджиране и затрудненията при участие на пазарите на финансови инструменти, пред които са поставени участниците на българския пазар на зърно.

Участие като лектори в конференцията взеха и трима видни експерти от САЩ в областта на хеджирането, а именно Джефри Куиджперс, директор направление Аграрни Стоки в световната корпорация CME, Ричард Желейнек, работил от 1981 г. на Чикагската стокова борса (CME ) и настоящ асоцииран директор на дирекция за Обучение и Пазарно Развитие към CME и Даниел Хофстад, притежаващ 8 годишен опит като консултант в американската компания INTL FC Stone – един от водещите световни брокери, опериращ и на пазарите в Турция, Украйна и Русия.

Международните експерти споделиха, че в лицето на Карол виждат стратегически партньор за региона на България и Румъния и смятат да продължат да подкрепят сериозните инициативи, свързани със земеделския бизнес в региона. Тяхна цел е да създадат среда за търговия с финансови инструменти за хеджиране в България, в резултат на което да се хеджира 10% от общото годишно производство.

Източници: Fermer.bg, Money.bg, Banker.bg.