Новини

02.05.2012

Търговският директор на "Агро Тера Север" в интервю на тема Рискове за земеделските производители


На 12.04.2012 г. Васил Василев – търговски директор на „Агро Тера Север“, и Калин Йорданов – брокер на международните пазари в „Карол“, в интервю за InvestBook дискутираха рисковете за земеделските производители и методите за предпазване от тях.

В хода на интервюто г-н Василев коментира очакванията за реколтата на зърното в страната за земеделската 2011 – 2012 г., новите фактори, с които българските производители трябва да се съобразяват, склонността им към застраховане на продукцията и възможните подходи за това.

Г-н Йорданов от своя страна разглежда влиянието на цената на петрола и движението на валутните курсове върху цените на земеделската продукция, движението на цената на зърното, процеса по хеджиране и свързаните с него рискове и цена.

Към края на разговора търговският директор на „Агро Тера Север“ дискутира поскъпването на цените на земеделските продукти от 2008 г. насам, влиянието на търсенето на биогорива върху цените, както и ролята на различните участници (вкл. тези със спекулативна цел) на пазара при определяне на цените. Г-н Василев прогнозира, че в близките няколко години земеделските стоки ще бъдат атрактивни за финансовите инвеститори.

В заключение г-н Йорданов споделя, че е необходимо да се обръща внимание на финансовите пазари, т.к. те определят цените на финансовите инструменти върху цените на земеделските стоки. Според него на пазара има спекулативни пари, които, поради търсене на други по-печеливши алтернативи, в средносрочен и дългосрочен план ще доведат до спад на цените.

Самото интервю може да видите тук: