Новини

08.06.2009

Дружество на „Адванс Екуити Холдинг” спечели проект по Програмата за развитие на селските райони


Дружеството „Ремусс” ООД, дъщерно предприятие на „Агро Тера Север” АД, подписа договор с ДФ „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Финансирането ще бъде отпуснато след реализирането на проект за придобиване на селскостопанска техника – два броя зърнокомбайни с шест броя адаптери за слънчоглед и царевица, и два броя трактори с плугове. Проектът е на стойност 2.84 млн.лв., половината от които ще бъдат рефинансирани чрез безвъзмездната помощ. „Ремусс” ООД е 67% собственост на „Агро Тера Север” АД, чийто мажоритарен акционер, притежаващ 90% от капитала, е „Адванс Екуити Холдинг” АД.

Освен в рамките на проекта по ПРСР, групата „Агро Тера Север” е в процес на придобиване на селскостопанска техника на европейските производители Horsch, Fendt, Hawe, Caffini и Rabe за още 3.83 млн.лв. Финансирането на всички покупки ще бъде осъществено чрез собствени средства, финансов лизинг и банково кредитиране. Инвестициите в земеделие на „Адванс Екуити Холдинг” АД стартираха през 2006 г., като за краткото си съществуване досега групата „Агро Тера Север” успя да постигне впечатляващи мащаби на дейността, превръщайки се в един от крупните и модерни производители на селскостопанска продукция в Северозападна България. През стопанската 2008/2009 г. компаниите от групата увеличиха с близо 40% размера на обработваните земеделски площи в сравнение с 2007/2008 г. В резултат на това през настоящата година са засети и обработвани над 51 хил. дка, от които по-голяма част са в района на общ.Враца и общ.Брегово (Видинска област). Очакваните добиви за стопанската година възлизат на над 15 хил. т. пшеница, основна част от които ще бъдат с качество на хлебно зърно и над 3 хил. т. маслодайни семена от слънчоглед и рапица.

През 2008 г. групата „Агро Тера Север” инвестира в изграждането на модерно силозно стопанство в гр. Враца с вместимост 7.5 хил. т. зърно, придобиването на незавършен фуражен завод край гр. Брегово и закупуването на модерна селскостопанска техника за обработка и прибиране на продукция. Средносрочните планове на групата включват увеличаване на добивите чрез използването на напоителни системи, разширяване на капацитета за съхранение на зърно, оптимизиране на производствените процеси и подобряване на ефективността при реализацията на готовата продукция. Оползотворяването на остатъчните био-продукти от роизводството е също сред приоритетните задачи на групата.