Новини

09.03.2010

„Агро Тера Север”: Бизнесът и науката – ръка за ръка


Дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” АД дружество „Агро Тера Север” АД стартира съвместен проект с водещи български специалисти в областта на земеделието и био-технологиите. Предметът на проекта е внедряване на иновационни методи на работа, а целта му – подобряване на ефективността и повишаване на добивите от земеделското производство на територията на обработваните от „Агро Тера Север” и нейното дъщерно предприятие „Ремусс” ООД общо над 51 000 декара в регионите на Видин и Враца.

В рамките на проекта „Агро Тера Север” ще се възползва от последните достижения на науката и изключително богатия практически опит на силния консултантски екип на Съвместния Център (СЦ) на Селскостопанската Академия (бивш Национален Център за Аграрни Науки) и Софийския Университет „Климент Охридски”. Екипът, който ще консултира групата „Агро Тера Север”, се ръководи от акад. Атанас Атанасов, който е сред пионерите в областта на био-технологиите в България. Една от основните цели на СЦ е внедряването на иновации в земеделието чрез осигуряването на достъп до модерна апаратура, патенти, ноу-хау, съвременни експериментални методики и висок експертен потенциал за всички заинтересувани страни: български университети, академични и изследователски звена, малки и средни селскостопански предприятия.

Друг проект на „Агро Тера Север” АД, насочен към сближаването на бизнеса и науката, е свързан с организирането на стажантска програма през учебната 2010 г. на територията на базите на компанията в община Брегово. За целта дружеството подписа договор с Професионална гимназия по земеделие „Васил Левски” – гр.Брегово. Целта на проекта е да бъде предоставена възможност на възпитаниците на професионалната гимназия да се запознаят отблизо с практико-приложните аспекти от дейността на един от водещите модерни земеделски производители в региона на Северозападна България