Новини

<< <  Page 3 of 4  > >>

20.12.2010

Маслодайни култури и растителни масла пред ново поскъпване

Възходящият тренд на пазарите на маслодайни земеделски култури и растителни масла продължи да бъде актуален през последните седмици както при договорите с физическа доставка, така и на фючърсните пазари в Европа и САЩ.
31.08.2010

"Агро Тера Север" АД стана изключителен представител на "Агротайм" ООД

„Агро Тера Север” АД подписа договор за изключително представителство и дистрибуция за региона на областите Враца, Монтана и Видин с една от водещите земеделски компании в страната „Агротайм” ООД. Партньорството между двете компании е свързано с маркетирането и дистрибуцията на богат набор от австрийски сортове семена за пшеница.
09.03.2010

„Агро Тера Север”: Бизнесът и науката – ръка за ръка

Дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” АД дружество „Агро Тера Север” АД стартира съвместен проект с водещи български специалисти в областта на земеделието и био-технологиите. Предметът на проекта е внедряване на иновационни методи на работа, а целта му – подобряване на ефективността и повишаване на добивите от земеделското производство на територията на обработваните от „Агро Тера Север” и нейното дъщерно предприятие „Ремусс” ООД общо над 51 000 декара в регионите на Видин и Враца.

30.07.2009

Земеделието може да бъде високо рентабилна инвестиция

Българското земеделие и в частност арендаторството се сочат като един от перспективните сектори на страната, предвид природните дадености и евросубсидиите. За това как се стартира такава инвестиция и какъв е началният капитал разговаряме с Васил Василев инвестиционен мениджър в Адванс Екуити Холдинг АД за направленията земеделие и енергийна ефективност.
08.06.2009

Дружество на „Адванс Екуити Холдинг” спечели проект по Програмата за развитие на селските райони

Дружеството „Ремусс” ООД, дъщерно предприятие на „Агро Тера Север” АД, подписа договор с ДФ „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Финансирането ще бъде отпуснато след реализирането на проект за придобиване на селскостопанска техника – два броя зърнокомбайни с шест броя адаптери за слънчоглед и царевица, и два броя трактори с плугове. Проектът е на стойност 2.84 млн.лв., половината от които ще бъдат рефинансирани чрез безвъзмездната помощ. „Ремусс” ООД е 67% собственост на „Агро Тера Север” АД, чийто мажоритарен акционер, притежаващ 90% от капитала, е „Адванс Екуити Холдинг” АД.