Новини

<< <  Page 4 of 4

30.05.2009

Дружество на „Адванс Екуити Холдинг” купува нови селскостопански машини

Дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” дружество „Агро Тера Север” АД сключи договор за финансов лизинг на селскостопански машини на стойност (лизингова цена) от 1.26 млн.лв. Лизингът е със срок от 5 години като лизингодател е „УниКредит Лизинг” АД. „Адванс Екуити Холдинг” АД, собственик на 90% от капитала на „Агро Тера Север” АД, е поръчител по договора за финансов лизинг. Финансирането е във връзка с договор за придобиване на нови трактори, ремаркета, сеялки, плугове и друга селскостопанска техника, подписан през март тази година между „Агро Тера Север” и фирмата вносител на машините, чиято обща стойност е 2.22 млн.лв. За останалата част от стойността на покупката ще бъде сключен нов договор за лизингово финансиране, съобразно сроковете на доставките.
21.12.2006

Агро Тера Север АД придоби 67% от капитала на Ремусс ООД

В сряда, друго от дъщерните дружества на „Адванс Екуити Холдинг” – „Агро Тера Север”, придоби 67% от капитала на компанията за обработка на земеделски земи „Ремусс” ООД. Цената на придобиването на дела е 650 хил. лв, като покупката е финансирана със собствени средства на „Агро Тера Север” и заем, в размер на 550 хил. лв., отпуснат на дружеството от „Адванс Екуити”. „Ремусс” е с дългогодишен опит в обработката на земеделски земи в региона на Враца. Инвестиционната програма на дружеството за следващата година включва закупуване на трактори и комбайн, както и изграждане на зърнобаза със силози.