Контакти

Венцеслав Дончев

Главен оперативен директор

+359 2 4008 319

v.donchev@karoll.bg

Петър Керезов

Финансов мениджър

+359 2 4008 312

p.kerezov@karoll.bg

Петя Станишева

Управител, "Ремусс" ООД

+359 2 4008 356

p.stanisheva@karoll.bg

Пламен Кузманов

Ръководител направление "Земеделие" в "Ремусс" ООД

+359 88 8877 797

p.kuzmanov@agroterranorth.com

Обратна връзка