Съхранение на зърнени и маслодайни култури

Спецификата на дейността на дружествата в групата на Агро Тера Север изисква притежаването на необходимите складови помещения за съхранение на готовата селскостопанска продукция. В периода 2007 - 2008г. бяха закупени и изградени необходимите помещения за съхранение на готовата продукция. Общият капацитет на складовите помещения към момента възлиза на приблизително 18,000 тона зърно.

През 2008 г. „Ремусс” ООД завърши изграждането на модерно силозно стопанство находящо се на територията на собствената селскостопанска база на дружеството на входа на гр. Враца на ул. "Васил Кънчов" № 120. Общият капацитет на трите метални силоза е 7,400 тона зърно, а цялата инвестиция възлиза на 1,400 хил. лв. Силозите са модерно оборудвани с необходимата вентилационна система, система за температурен контрол, елеватори, шнекове, разтоварища, почистваща машина и сушилня.

За складиране и съхранение на готовата продукция, както и на използваната селскостопанска техника „Агро Тера Север” АД използва две селскостопански бази, закупени през 2008г. В края на 2008г. „Агро Тера Север” АД придоби бившия фуражен завод в гр. Брегово с обща площ от 20,890 кв. м. и складови помещения с РЗП от 2,100 кв. м. След извършените през 2009г.и 2011г. реконструкции и подобрения складовите помещения бяха пригодени за съхранение на над 5,000 тона зърно, а цялата инвестиция до момента възлиза на 1 300 хил. лв. Втората селскостопанска база на „Агро Тера Север” АД се намира в село Балей, община Брегово с обща площ от 7,000 кв. м