Търговия със зърнени и маслойдани култури

През 2009г. „Агро Тера Север” АД стартира търговска дейност свързана с изкупуване и търговия на външните и вътрешния пазар със зърнени и маслодайни култури, в т.ч. пшеница, слънчоглед, рапица, царевица и ечемик. Основната цел на дружеството е утвърждаването му сред водещите търговци със зърно и маслодайни култури в региона на Видин, Враца, Монтана и Лом. За целта дружеството разви собствен търговски отдел, който осъществява търговската и външнотърговската дейност на компанията, като поддържа отлични взаимоотношения както с водещите чуждестранни износители на зърно в България, така и с голям брой крайни клиенти в различни държави в Югоизточна и Западна Европа. С цел успешното стартиране на търговската дейност през 2009г. дружеството получи удостоверение от Националната Служба за Зърното и Фуражите и беше вписано в регистъра на търговците на зърно. Отличните взаимоотношения, които дружеството поддържа с малките и средни земеделски производители в района на област Видин, Враца и Монтана ще позволи на Агро Тера Север да увеличи мащабите и обсега на търговската си дейност на регионално ниво. През 2011г. дъщерната компания „Ремусс“ ООД също получи сертификат за търговия със зърнени и маслодайни култури.

Към момента "Агро Тера Север" АД притежава пет собствени товарни композиции за превоз на зърно оборудвани със специализирани ремаркета - гондоли. Дружеството използва и нает транспорт, като работи с няколко традиционни партньора притежаващи необходимия автомобилен парк за сухопътен превоз на търгуваните количества. Компанията осъществява износ на земеделска продукция използвайки и речен и ж.п. транспорт, като за целта отново използва спедиторски компании и наети транспортни услуги от традиционни свои партньори.